UMTE

Seznámení studentů s aktuálními trendy ve využívání mobilních technologií, představení nástroje pro tvorbu aplikací pro mobilní zařízení a distribuovaných aplikací s přístupem přes mobilní klienty.

 • Účast nepovinná.
 • Zápočet za projekt.
 • Možnost rychlo-absolvování.

Přednášky

UMTE-1

Cvičení

 1. JAVA. Seznámení s Android Studiem. Struktura projektu. Malé demo.
 2. Aktivita. Intent. Listenery. Override. AlertDialog
 3. UI. View. ViewGroup. Layouts. Intent, ActivityResult
 4. Intent, ActivityResult, RecyclerView
 5. Opakování RecyclerView
 6. SharedPreferences, Fragment, DialogInterface
 7. AsyncTask, API (https://stag-demo.uhk.cz/ws/web/)
 8. SQLite, Google Map
 9. GPS + senzory
 10. Service, Notification

Tipy a poznámky

4 thoughts on “UMTE

 1. URL url = new URL(„http://url“);

  HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
  InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(connection.getInputStream());

  StringBuilder jsonResult = new StringBuilder();

  int read;
  char[] buffer = new char[1024];
  while ((read = inputStreamReader.read(buffer)) != -1) {
  jsonResult.append(buffer, 0, read);
  }

  String result = jsonResult.toString();

  Vycházet budeme z JSONu na URL:
  https://stag-demo.uhk.cz/ws/services/rest/predmety/getPredmetyByObor?cisloOboru=1802R001&outputFormat=json

 2. URL url = new URL(„http://url“);
  URLConnection connection = url.openConnection();
  connection.connect();

  String fileName = url.getFile();
  fileName = fileName.substring(
  fileName.lastIndexOf(„/“) + 1);

  InputStream input = new BufferedInputStream(
  connection.getInputStream());
  OutputStream output = openFileOutput(fileName,
  MODE_PRIVATE);

  byte data[] = new byte[1024];
  int count;
  while ((count = input.read(data)) != -1) {
  output.write(data, 0, count);
  }

  output.close();
  input.close();

 3. Prvni aktivita (kdekoliv)

  Intent intent = new Intent(MainActivity.this, BillActivity.class);
  intent.putExtra(„price“, 20f);
  startActivity(intent);

  Druhá aktivita (nejlépe v onCreate)
  float price = getIntent().getFloatExtra(„price“, 0);

  Návrat
  Intent resultIntent = new Intent();
  resultIntent.putExtra(„paid“, true);
  setResult(200, resultIntent);
  finish();

  Získat data v onActivityResult
  requestCode = 5
  resultCode = 200
  data.getBooleanExtra(„paid“)

Comments are closed.