TNPW1

Výsledky projektů k předmětu TNPW1

Základní kurz tvorby statických webových stránek v jazyce XHTML a jejich formátování v CSS. Součástí kurzu je výuka nezbytné teorie pro pochopení fungování WWW a základní orientaci v této oblasti.

 • Účast nepovinná.
 • Zápočet za projekt.
 • Možnost rychlo-absolvování.

 Prezentace ke cvičením

TNPW1-1

Práce ze cvičení

1. cvičení
2. cvičení
3. cvičenícv3
4. cvičení
5. cvičení
6. cvičení
7. cvičeníLayout, Fotky
8. cvičeníVýsledek, Zdroj dat (připravit stránky podobně jako jsou teď – stačí pár článků, použít HTML5 elementy header, main, footer, section, nav, article W3 Schools + lehce nastylovat pomocí CSS)
9. cvičení – HTML5 canvas, viz W3 Schools
10. cvičení – Výstup pro tisk + CSS3
11. cvičení – Zdroj

Projekt

Vytvoření webových statických HTML stránek.

Termín odevzdání 21. 12. 2016.

Emailem odeslaná URL adresa na Váš projekt + zdrojové kódy.

Možnost získat až 50 bodů.
Pro zápočet alespoň 30 bodů

Tipy pro projekt

 • Ucelené téma stránek. Výsledkem by měly být stránky opravdu použitelné (kromě např. formulářů)
  • Žádné nesmyslné texty, obrázky, tabulky…
 • Validní HTML i CSS – validator.w3.org
 • Elementy používat správně a nezapomínat na atributy <IMG ALT> nebo povinné vnořené elementy <TABLE><CAPTION>..
 • Responsive
 • Tiskový formát
 • + další viz www.jiristepanek.cz/uhk/tnpw1

Přednášky

Na adrese www.jiristepanek.cz v sekci Downloads.