PRO2

Předmět se věnuje problematice tvorby grafických uživatelských rozhraní (GUI), událostnímu modelu programování, tvorbě více-vláknových a síťových aplikací a uvádí stručně problematiku napojení aplikací na databázové systémy. Cílem předmětu je rozvinout dále programátorské schopnosti studentů v oblasti objektově orientovaného programování.

  • Účast nepovinná.
  • Zápočet za splnění jednoho testu.
  • Nutné předvést odvedenou práci během semestru.

Prezentace ke cvičení

PRO2 – Základní informace

Zdrojové kódy

ChatService.java